ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

4 Mbps
20 €/Μήνα
Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση
6 Mbps
25 €/Μήνα
Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση
8 Mbps
35 €/Μήνα
Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση
10 Mbps
45 €/Μήνα
Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση
20 Mbps
110 €/Μήνα
Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση
40 Mbps
330 €/Μήνα
Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση
Προσαρμοσμένα πακέτα για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις
Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση

*Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

ubuquiti
tplink
mikrotik
cisco