ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

4 Mbps

20 €/Μήνα

Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση

8 Mbps

35 €/Μήνα

Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση

20 Mbps

110 €/Μήνα

Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση

6 Mbps

25 €/Μήνα

Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση

10 Mbps

45 €/Μήνα

Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση

Προσαρμοσμένα πακέτα για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις

Χωρίς Ογκοχρέωση
Στατική Εσωτερική IP
Δυναμική Εξωτερική IP
6 Μήνες Ελάχιστη Σύνδεση
ubuquiti
tplink
mikrotik
cisco